Recent Posts

Det är för många kvinnor i skolans värld

  Lärarutbildare: Flickornas överlägsna skolresultat kan till en del förklaras med att skolan präglas av verbalitet och relationsinriktade aktiviteter. Pojkar får i mindre utsträckning sina förmågor uppmuntrade.  I skolans värld är den absoluta majoriteten av lärare kvinnor. Detta har naturligtvis en inverkan på hur undervisningen bedrivs. Man kan således förvänta sig att skolan blir verbal och […] 

Studentexamen kan leda till ökad utslagning

  Pedagogikprofessor: Studentexamen har tidigare fungerat som en klassmarkör och vi bör vara medvetna om att en på nytt införd studentexamen kommer att medföra att färre når det vi idag kallar gymnasiekompetens. Om innehåll Den engelske utbildningssociologen Basil Bernstein skrev: “Curriculum defines what counts as valid knowledge”. Meningen uttrycker att det inte finns ett objektivt bestämt […] 

Varje vuxen skulle skolka i Björklundskolan

  Så kör Jan Björklund än en gång över den samlade svenska skolexpertisen och föreslår en skolreform som är allt annat än modern. Att skolk nu skall redovisas i betyget kommenterar skolministern med att ”på ingen arbetsplats i vuxenlivet kan man komma och gå som man vill och det ska man inte kunna göra i […] 

Björklunds skola dödar kreativitet

  Språkrör Grön Ungdom: Idag får Jan Björklund ha skoldebatten i princip i fred och där bedriva sin kraftmätning mot Sveriges alla elever att spotta ut tuggummit, ta av sig kepsen och sitta tysta och lyssna. Nu har Sveriges gymnasieelever återvänt till skolbänken efter sommarlovet – men varför då, egentligen? Varför ska vi gå i skolan, […] 

Studentexamen, Wiki

Studentexamen (Swedish for “students’ examination” or “students’ degree”) is the name of the university entrance examination in Sweden from the 17th century until 1968, during the period 1862–1968 taken as a final written and oral exam on graduation from gymnasium (secondary school). In Finland the examination still exists (Finland parted from Sweden 1809), see Abitur for its modern form. The exam traces its origin to the […] 

Högskolebehörighet och Meritpoäng

Här kan du läsa om behörighet för högskola och universitet. Du guidas genom urvalsprocessen och lär dig att skilja på grundläggande behörighet och områdesbehörighet. Du får även lite tips på vad du bör ha i åtanke när du väljer gymnasieprogram för att dina chanser att bli antagen ska bli så stora som möjligt. Grundläggande behörighet […] 

Inför gymnasievalet

Att tänka på innan ditt gymnasieval Har en dröm om vad du vill arbeta med i framtiden? Har du ett intresse som du verkligen brinner för? Eller vill du hålla så många dörrar öppna som möjligt, så du kan bestämma dig lite senare? Det viktiga är att du tänker på vad du själv skulle vilja […] 

Gymnasiebehörighet

Behörighet till gymnasiet För att få gå ett nationellt program i gymnasieskolan krävs att du har slutfört årskurs 9 i grundskolan eller motsvarande utbildning, inte redan har genomgått en gymnasieutbildning och att du påbörjar utbildningen senast det första kalenderhalvåret då du fyller 20 år. För behörighet till en så kallad särskild variant kan det ställas […] 

Har du fått IG i ett ämne?

Har du fått IG i ett ämne? Om du som elev känner att du har mycket svårt att följa undervisningen i gymnasieskolan och bli godkänd i dina kurser bör du kontakta någon på skolan. Om rektorn sedan ser att du har uppenbara problem att få minst G i ett ämne är rektorn skyldig att se […] 

Yrkesexamen eller högskoleförberedande examen

Yrkesexamen eller högskoleförberedande examen Efter gymnasievalet 2011 finns det två olika studentexamina. Vilken du tar beror på om du gått ett yrkesförberedande eller ett högskoleförberedande program. Har du gått ett yrkesprogram kan du ta en yrkesexamen och blir färdig att utöva ditt yrke i arbetslivet direkt efter studenten. För att få examen måste du ha […] 

Random Posts

LOAD MORE

Vara kompisar: