S:t Martins gymnasium

S:t Martins gymnasium – ett yrkesgymnasium

S:t Martins gymnasium är ett yrkesgymnasium med fem olika inriktningar: Frisör, måleri, finsnickeri, personbil och textil design.

Vi har även Programinriktat individuellt val (IMPRO).

Här får alla en yrkesexamen och alla kan få grundläggande högskolebehörighet.

Individuellt studieplan på en utbildning nära branschen

På S:t Martins arbetar alla lärare i arbetslag knutna till de olika programmen som skolan erbjuder. Arbetslaget arbetar som mentorer för eleverna vilket innebär att eleven blir synlig och lärarna får en bättre helhetssyn på eleven i såväl karaktärs- som kärnämnen. Eleverna har en individuell studieplan som följs upp i utvecklingssamtalet en gång per termin. Alla program arbetar i ändamålsenliga moderna och fräscha lokaler anpassade till de olika programmens behov. För att utbildningen ska överensstämma med de olika branschernas behov arbetar skolan nära branschen i programråd bestående av branschfolk, lärare, skolledning och elever. Arbetsformerna på skolan är i stor utsträckning desamma som i yrkeslivet.

Öppenhet och tillgänglighet på S:t Martins Gymnasium

På S:t Martins gymnasium jobbar man utifrån värden som öppenhet och tillgänglighet, vilket präglar val av utformande och färger. På S:t Martins gymnasium uppmuntras elevdemokrati och elevinflytande och tillsammans arbetar eleverna och personal för att Klassråd, Skolkonferens och Elevråd ska fungera. Dessa forum är viktiga för att du som elev ska kunna vara med och påverka frågor som berör dig. S:t Martins Gymnasium jobbar även med friends.

Efter dina tre år på S:t Martins gymnasium ska du vidare!

Din utbildning ska kunna ge dig en ingång till arbetslivet eller behörighet att studera vidare – därför är det viktigt din studietid så mycket som möjligt avspeglar den verklighet du möter när du är färdig här. Duktiga lärare försöker väva samman de ämnen du läser till en enhet. Din studiemiljö är en arbetsplats, och du kommer att arbeta med verktyg och metoder som används i arbetslivet och på högskolor.

Vill du besöka S:t Martins gymnasium?

Till S:t Martins gymnasium är du alltid välkommen! Är du nyfiken är du välkommen att boka en egen tid som passar dig. Kontakta S:t Martins Gymnasiums skolassistent, Ann-Therese Jansson, på  08-706 87 72.

Välkommen till S:t Martins gymnasium!

 

Video

 

Kontaktuppgifter till S:t Martins gymnasium

S:t Martins gymnasium

Svetsarvägen 7
171 41 Solna

 Tel: 08-706 87 72
 www.sundbyberg.se
Om du är rättighetsinnehavare och har invändningar kontakta gärna oss via vår kontaktform.

Random Posts

LOAD MORE

Vara kompisar: