Lämna elevernas sommarlov i fred

KADIR MERAL OM SKOLAN

Lärare: Jag vill varna för de pedagogiska och hälsorelaterade bekymren som kan uppstå vid en förkortad sommarledighet. Det riskerar att leda till minskad kreativitet och högre grad av depression hos våra barn.

Obligatorisk sommarskola för eleversom inte uppnår målen i grundskolan, föreslår socialdemokraterna på DN debatt (2012-06-13). Medan man fortfarande sitter med ögonbrynen uppe börjar man gapa över att Aftonbladets ledarsida går ett steg längre och förespråkar ett kortare sommarlov (2012-06-14). Dels blir jag förvånad över den naiva tilltron att kortare sommarlov är lösningen till att tusentals ungdomar årligen lämnar grundskolan utan fullständiga betyg. Och dels blir jag bekymrad över att dessa tankar kommer från det socialdemokratiska partiet och från oberoende socialdemokratiska Aftonbladet via Eva Franchell.

Utvecklingen att allt fler elever lämnar grundskolan utan tillräckliga betyg för att kunna plugga vidare på gymnasiet är oroande och därför är det välkommet att socialdemokraterna kommer med åtgärder för att göra något åt situationen, men jag är ytters tveksam till att en obligatorisk sommarskola eller ett allmänt förkortat sommarlov är botemedlen för problemet. Det bevisar bara att man inte har pedagogiska kunskaper och skolerfarenhet om man tror att en elev som inte har klarat av grundskolans mål på hela nio år plötsligt ska göra det på ett par veckor under sommaren. Det finns inga mirakelkurer eller trollspön som kan åstadkomma detta underverk på så kort tid.

I mitt läraryrke på gymnasieskolan får jag varje höst några elever som har passerat sommarskolan innan de kommer till oss. Min erfarenhet säger att flertalet av dessa elever ändå inte klarar sig på gymnasiet i synnerhet i de ämnen de har kompletterat under sommaren. Detta beror på att kunskaper och förmågor inte sitter i ryggmärgen hos dessa elever, utan det har blivit någon slags korstoppning av kunskaper under en kort period som dessa eleverna sedan har fått hosta upp på ett provpapper och därmed fått godkänt. Men lika fort har dessa kunskaper fallit i glömska när dessa elever har lämnat sommarskolan. Insatserna måste göras från början under hela grundskolan med bättre resurser i form av ökad personaltäthet, ökad stödverksamhet för de svagaste eleverna och bättre utbildade lärare.

Att sommarlovet är för långt och där eleverna blir uttråkade, går runt och för det mesta slår ihjäl tiden, är en beskrivning som är verklighetsfrämmande. Jag tror inte att många elever skulle känna igen sig i denna beskrivning. Vilka ungdomar har Eva Franchell träffat? Finns de i verkligheten? Förlaget till ett kortare sommarlov är inte något nytt men de främsta förespråkarna har tidigare varit högerliberala krafter. Att det är Aftonbladet som förespråkar detta, dessutom med billiga argument är lindrig sagt förvånande.

Sommarledigheten är så pass lång att eleverna glömmer hälften av sina kunskaper, påstås det. Jag menar att det är tvärtom. Sommarlovet ger eleverna möjlighet att smälta och bearbeta allt de har lärt sig under ett helt läsår, de får tid att i lugn och ro reflektera över och tillämpa sina teoretiska kunskaper från skolböckerna ute i det verkliga livet.

Jag vill varna för de pedagogiska och hälsorelaterade bekymren som kan uppstå vid en förkortad sommarledighet. Det riskerar att leda till minskad kreativitet och högre grad av depression hos våra barn. Efter ett läsår med en lång och mörk vinter behöver barnen sin ledighet. Låt de njuta av den vackra men ack så korta sommaren vi har på våra breddgrader. Låt de bada och känna sanden mellan sina tår, andas in doften av sommarblommorna och njuta av de vackra långa sommarkvällarna.

Låt dem leka av sig, träffa vänner och släkt som bor på långt håll, kanske åka med familjen på ett utlandssemester, möta främmande människor och upptäcka andra kulturer. Och sedan när skolan börjar är de så pass utvilade att de med större motivation och ökad kreativitet kan återta sina skolstudier.

Om du är rättighetsinnehavare och har invändningar kontakta gärna oss via vår kontaktform.

Källa:

Random Posts

LOAD MORE

Vara kompisar: