Varje vuxen skulle skolka i Björklundskolan

REBECKA CARLSSON OM SKOLK

 

Så kör Jan Björklund än en gång över den samlade svenska skolexpertisen och föreslår en skolreform som är allt annat än modern. Att skolk nu skall redovisas i betyget kommenterar skolministern med att ”på ingen arbetsplats i vuxenlivet kan man komma och gå som man vill och det ska man inte kunna göra i skolan heller”. Men elever på svenska skolor lever varje dag i ett undantagstillstånd. Det som ingen vuxen skulle acceptera på sin arbetsplats, får elever på vilken skola som helst acceptera dagligen.

Det finns tonvis med rapporter som alarmerar om dålig arbetsmiljö, för höga bullernivåer, snuskiga toaletter och dålig skolmat. Handen på hjärtat: vem i vuxen ålder skulle acceptera det på sin arbetsplats varje dag i 12 år? De senaste åren har vi sett en explosion av övervakningskameror. Vem i vuxen ålder skulle acceptera det på sin arbetsplats? Att ta någon annans ägodel, t.ex. mobil är alltid stöld men i skolan kan det lika gärna vara en disciplinåtgärd. Vilken vuxen skulle acceptera det? Att MBL-förhandla är självklart på arbetsplatsen men i skolan kan det leda till ett dåligt ordningsbetyg.

Vilken vuxen skulle acceptera det? Slutligen har alla rätt att få myndighetsutövning omprövad, förutom om du är elev det vill säga för omprövning av betyg anses vara för omständigt för att du skall vara värd den rättsäkerheten. Vilken vuxen skulle acceptera myndighetsutövning utan möjlighet till omprövning?

Den svenska skolan liksom kunskapssynen är skrämmande lik hur den var för 50 år sedan och Björklunds skolpolitik blir mer och mer en maktdemonstration för att få elever att bli som elever brukade vara mest. Elever skall tyst tacka och ta emot; bra lärare eller ej, behöriga lärare eller ej, rättsäkerhet eller ej, skoldemokrati eller ej, bra arbetsmiljö eller ej, god pedagogik eller ej, relevant undervisningsinnehåll eller ej. Är du lönsam lille vän? Var tacksam.

Men elever är smarta. De vill framåt och om skolan inte klarar av att leverera en meningsfull undervisning kommer elever att utebli. Straffa inte eleverna för det. Modernisera skolans metoder och innehåll istället. Betyg ska mäta elevers prestation i förhållande till skolans uppställda mål, inte elevers beteende. Betyg skall användas för att stötta elevers utveckling, aldrig för att befästa en omodern skolpolitik.

Jag skolkade inte under min egen skolgång, men såhär i efterhand önskar jag nästan att jag hade skolkat mer, mest av allt för att jag i skolan helt enkelt inte rustades tillräckligt inför framtiden. Elever behöver rustas med självkänsla, självförtroende, kreativitet, entreprenörskap, innovationsförmåga och goda ämneskunskaper. Helt enkelt en bredare kompetens och förutsättningar till ett aktivt samhällsdeltagande. Jag upplevde min egen skolgång som för smal i det avseendet.

Jag har full förståelse för dem som uteblir från tråkiga lektioner för att engagera sig i elevrådet, ungdomsförbundet eller idrottsklubben. När jag nu läser berättelser från andra som uteblivit från undervisning i ren överlevnadsstrategi blir jag än mer övertygad om att problemen i skolan, finns att finna i just skolan, inte hos eleverna som skolkar. Tvärt om, ni är vinnarna. Era berättelser är avgörande.

Skolk är ett tydligt betyg på en dålig skola. Att skjuta över skolpolitikens problem på enskilda elever kanske kortsiktigt ökar acceptansen för fortsatt omodern skolpolitik men det är i längden enskilda elever och faktiskt den svenska konkurrenskraften och vår förmåga att möta framtida utmaningar som drabbas.

Om du är rättighetsinnehavare och har invändningar kontakta gärna oss via vår kontaktform.

Källa:

Random Posts

LOAD MORE

Vara kompisar: