Recent Posts

Ansvaret för skolan i Sverige

I Sverige delas ansvaret för skolan mellan riksdag, regering, kommunen, myndigheterna på skolområdet samt den enskilda skolan.   Riksdag och regering Sveriges riksdag och regering anger mål och riktlinjer för arbetet i skolan. Dessa gäller för alla skolor i Sverige och ska garantera att utbildningen dels har hög kvalitet, dels är likvärdig i hela landet. […] 

Random Posts

LOAD MORE

Vara kompisar: