Recent Posts

Skrota de sämsta skolorna i Sverige

I går presenterade ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi) en rapport, skriven av Johannes Åhman, om vad som påverkar skolkvalitén. Slutsatsen är att det viktigaste för elevernas kunskaper sker i klassrummet. Det handlar inte om enkla mätbara faktorer som lärarnas utbildning, tillgång till bibliotek, betygssystem eller skolans driftsform. På enskilda skolor, platsen för den konkreta […] 

Ansvaret för skolan i Sverige

I Sverige delas ansvaret för skolan mellan riksdag, regering, kommunen, myndigheterna på skolområdet samt den enskilda skolan.   Riksdag och regering Sveriges riksdag och regering anger mål och riktlinjer för arbetet i skolan. Dessa gäller för alla skolor i Sverige och ska garantera att utbildningen dels har hög kvalitet, dels är likvärdig i hela landet. […] 

Random Posts

LOAD MORE

Vara kompisar: