Category: Okategoriserade

Du som har flyttat till eller inom Stockholm

Här hittar du information om hur du söker skola på annan tid än under skolsökperioden eller som vill byta skola. Den 15 januari–15 februari varje år är det dags att söka skola. Då kan du söka skola via e-tjänst eller blankett. Du som har flyttat till Stockholm under en annan period vänder du dig direkt […] 

Säkerhetsdörrar Team Guard AB

Säkerhetsdörrar är en bra investering! Att välja att investera i en säkerhetsdörr ger som sagt många fördelar förutom det uppenbara inbrottsskyddet. På Team Guardab arbetar vi med flera av de bästa tillverkarna av säkerhetsdörrar, både i och utanför Sverige. Genom att inte vara styrd till endast en leverantör har vi möjlighet att leverera rätt dörr […] 

”Muslimska barn kom inte till skolan”

Skoldirektören i Jönköping i intervju: Anledningen till att vi har särskilda riktlinjer för muslimska skolbarn att en del barn helt enkelt inte kom till skollektioner, till exempel simundervisningen.   Ekot rapporterar i dag att Riksföreningen Glöm aldrig Pela och Fadime anmäler utbildningsförvaltningen i Jönköping till Skolverket. Föreningen reagerar på en överenskommelse mellan kommunen och muslimska församlingar. […] 

Skyll inte resultaten på matematiklärarna

Så har vi då begåvats med ännu en eländesbeskrivning av den svenska skolan. Skolinspektionen har levererat sin senaste granskning av sakernas tillstånd – matematikundervisningen i gymnasieskolan. Liksom i tidigare granskningar är det lärarna som får klä skott för eländet. Med en känsla av att ha hört det förut så börjar dock tvivlet gnaga. Är det […] 

Skolan som intellektuellt väntrum

Begåvade barn är försummade i dagens skola. I stället för utmaningar möts de av en skola om mer har karaktären av ett intellektuellt väntrum än en arena för utveckling. Det är dags att politikerna tar frågan om hur skolan ska kunna uppmärksamma och stimulera de begåvade barnen. Vetgiriga och förväntansfulla sjuåringar börjar i dagarna skolan […] 

Därför är skolplikt på sommaren en dålig idé

Forskare: Inför det stundande sommarlovet lägger nu Socialdemokraterna fram ett förslag om utvidgad skolplikt, elever som inte klarat målen i grundskolan ska tvingas att läsa upp till fyra veckor på sommarlovet. Men sommarskolan kan aldrig vara en lösning på skolans problem. Insatser för elever i svårigheter ska göras tidigt i grundskolan, inte när eleverna står i begrepp […] 

Gör inte friskolorna till syndabockar

Fler särkrav och regler att försvårar för många av dem som vill och kan bidra till utvecklingen av den svenska skolan. Friskolereformen har gett oss en möjlighet vi inte hade förut – möjligheten att välja skola. Det är en rätt som många uppskattar och värnar om. I dag går 16 procent, av alla elever i grund- […] 

Lämna elevernas sommarlov i fred

Lärare: Jag vill varna för de pedagogiska och hälsorelaterade bekymren som kan uppstå vid en förkortad sommarledighet. Det riskerar att leda till minskad kreativitet och högre grad av depression hos våra barn. Obligatorisk sommarskola för eleversom inte uppnår målen i grundskolan, föreslår socialdemokraterna på DN debatt (2012-06-13). Medan man fortfarande sitter med ögonbrynen uppe börjar […] 

Konkurrens inte orsak till svenskt skolfall

Forskare i replik: Skolkonkurrensen kan inte beskyllas för det svenska fallet i undersökningar. Osaklig kritik av en artikel som noterar problem i finska skolan gör inte heller Sveriges skolsystem bättre. Med en extremt polemisk ton kritiserarHelena von Schantz min artikel på DN Debatt. I denna visar jag att finländska grundskoleelevers utmärkta matematikresultat i Pisa, en internationell undersökning som mäter kunskaper […] 

Det är för många kvinnor i skolans värld

  Lärarutbildare: Flickornas överlägsna skolresultat kan till en del förklaras med att skolan präglas av verbalitet och relationsinriktade aktiviteter. Pojkar får i mindre utsträckning sina förmågor uppmuntrade.  I skolans värld är den absoluta majoriteten av lärare kvinnor. Detta har naturligtvis en inverkan på hur undervisningen bedrivs. Man kan således förvänta sig att skolan blir verbal och […] 

Random Posts

LOAD MORE

Vara kompisar: