Grundskola och grundsärskola

I Stockholms stad finns det cirka 260 grundskolor och 45 grundsärskolor, kommunala och fristående, som erbjuder en rad olika profiler och inriktningar.

Hitta och jämför skolor
Jämför grundskolor eller grundsärskolor och se på karta var skolorna finns. Du kan se antal elever i skolan, andel behöriga lärare och hur nöjda elever och vårdnadshavare är med skolan.

Söka skola 15 januari–15 februari
Tidsperioden då du kan Söka skola via e-tjänsten, är 15 januari–15 februari. Om du har flyttat till Stockholm efter skolvalsperiodens slut eller om du vill byta skola vänder du dig direkt till den skola som du är intresserad av.

Om ditt barn går i förskoleklass kan hon eller han fortsätta vidare direkt till årskurs 1 i samma skola. Du behöver inte göra en ny ansökan.

Om ditt barn inte har gått i förskoleklass utan ska börja skolan direkt i årskurs 1, kan du ansöka om plats under perioden 15 januari–15 februari. Vänd dig då direkt till den skola du är intresserad av. Om det är en kommunal skola du vill ansöka till, använd blanketten nedan. Om det är en fristående skola, fråga skolan hur de vill ha in din ansökan.

Ansök till årskurs 1-9 via e-tjänst
Du kan även ansöka till årskurserna 1-9 via e-tjänsten. Observera att du inte behöver ansöka om skolplacering om ditt barn ska gå kvar i samma skola. I e-tjänsten söker du plats på kommunala och ett antal fristående skolor. Fristående skolor som inte är anslutna till e-tjänsten kontaktar du på egen hand.

Byta skola eller ansökning utanför perioden
Den 15 januari–15 februari varje år är det dags att söka skola. Då kan du söka skola via e-tjänst eller blankett. Du som har flyttat till Stockholm under en annan period vänder du dig direkt till den skola du är intresserad av. Det gäller även dig som redan går i en skola i Stockholm och vill byta skola under terminen. Har du frågor vänder du dig direkt till den skola som du är intresserad av.

Synpunkter och klagomål

1. Vänd dig till skolan
Om du har synpunkter på vad som händer i klassen eller gruppen i skolan vänder du dig i första hand till läraren eller annan berörd personal. Vill du göra en formell anmälan ska du använda ett webbformulär synpunkter och klagomål som du hittar på skolans webbplats.
2. Vänd dig till utbildningsförvaltningen
Är det en fråga som du inte vill eller kan ta direkt med skolan kan du vända dig till utbildningsförvaltningen via e-tjänsten Tyck till:
3. Vänd dig till Skolinspektionen
Om du anser att skolan inte följer de regler som gäller kan du kontakta Skolinspektionen (Länk till annan webbplats, http://www.skolinspektionen.se/), som är tillsynsmyndighet för alla skolor.

Källa: stockholm.se

Random Posts

LOAD MORE

Vara kompisar: