Skollagen

Ny skollag från 2011

Den nya skollagen trädde i kraft 2011 och är gjord för att den ännu tydligare ska kunna vägleda gymnasieskolorna i hur deras gymnasieskolor ska styras.

Skollagen berättar om vem som ansvarar för vad

Främst berättar den nya skollagen om vad rektorn, huvudmannen och staten har för ansvar. Enligt nya skollagen är rektorn ansvarig för att sitt gymnasiums organisation och personal. Rektorn ser också till att betygsättningen är tydlig och lätt att följa på ett rättvist sätt.

Huvudmannen (ägaren) för varje gymnasium ansvarar för att gymnasieskolan håller en hög kvalitet som motsvarar de andra gymnasieskolornas kvalitet och skollagens krav. Det är huvudmannen som planerar, följer upp och utvärderar gymnasieskolan och rättar till eventuella brister som Skolinspektionen hittar.

Alla ska ha rätt att utvecklas i den nya gymnasieskolan

Enligt den nya skollagen ska alla barn och ungdomar få undervisning som gör att de kan nå utbildningsmålen under så lika förutsättningar som möjligt. De ska också få möjligheten att utvecklas så långt som möjligt utifrån deras egna förutsättningar. Detta gäller både den som har svårare för vissa ämnen och de som behöver extra utmaningar.

Alla gymnasieskolor ska följa samma regler

Sedan den nya skollagen trädde i kraft 2011 ska alla skolor ha gemensamma läroplaner, kursplaner och ämnesplaner. Alla friskolor och kommunala gymnasieskolor ska också följa samma lagar och regler för gymnasieskolan i Sverige. För att säkerställa att alla friskolors gymnasieutbildningar motsvarar den nya skollagen och gymnasiereformen måste de få sina utbildningar godkända av Skolinspektionen.

Lättare för elever och vårdnadshavare att överklaga

Med den nya skollagen ska det bli lättare för elever och vårdnadshavare att överklaga gymnasieskolans beslut om exempelvis åtgärdsprogram, intagning och skolskjuts.

 

Om du är rättighetsinnehavare och har invändningar kontakta gärna oss via vår kontaktform.

Random Posts

LOAD MORE

Vara kompisar: