Du som har flyttat till eller inom Stockholm

Här hittar du information om hur du söker skola på annan tid än under skolsökperioden eller som vill byta skola.

Den 15 januari–15 februari varje år är det dags att söka skola. Då kan du söka skola via e-tjänst eller blankett. Du som har flyttat till Stockholm under en annan period vänder du dig direkt till den skola du är intresserad av. Det gäller även dig som redan går i en skola i Stockholm och vill byta skola under terminen. Har du frågor vänder du dig direkt till den skola som du är intresserad av.

Du gör ansökan i blanketten nedan, som du skickar till den skola du är intresserad av. Vill du söka till flera skolor så skickar du en separat blankett till varje skola.

Skolan/skolorna du skickat in en ansökan till kan sedan informera dig om när du kan få besked om du fått en plats eller inte. Skolorna ska ha fasta datum för när besked lämnas (datumen varierar mellan skolorna) och eleverna antas enligt Stockholms stads antagningsregler.

Jämför mellan skolor
Innan du söker skola kan du jämföra Stockholms skolor. Du kan filtrera på områden, inriktningar, organisationsformer eller årskurser. I jämförelsen kan du bland annat se antalet elever i skolan och hur nöjda elever och dess vårdnadshavare är med skolan.

Hur ser den fortsatta processen ut?
Skolan/skolorna du skickat in en ansökan till kan sedan informera dig om när du kan få besked om du fått en plats eller inte. Skolorna ska ha fasta datum för när besked lämnas (datumen varierar mellan skolorna) och eleverna antas enligt Stockholms stads antagningsregler.

Fritidshem och andra skolspecifika val
På fritidshemmet kan ditt barn vara före och efter förskoleklassen. Du ansöker inte om fritidsplats i samband med val av skola. Skolan som ditt barn blir antagen till kommer att informera om hur du får plats på skolans fritidshem. Fritidshemmet är frivilligt men avgiftsbelagt.

Om ditt barn har behov av modersmålsundervisning, undervisning nationella minoritetsspråk och B-språk mm anmäler du detta på skolan, i samband med att ditt barn antagits till skolan. Det gäller även Elevens val och andra val som är specifika för just den skolan.

Källa: www.stockholm.se

Random Posts

LOAD MORE

Vara kompisar: