Category: Okategoriserade

Studentexamen kan leda till ökad utslagning

  Pedagogikprofessor: Studentexamen har tidigare fungerat som en klassmarkör och vi bör vara medvetna om att en på nytt införd studentexamen kommer att medföra att färre når det vi idag kallar gymnasiekompetens. Om innehåll Den engelske utbildningssociologen Basil Bernstein skrev: “Curriculum defines what counts as valid knowledge”. Meningen uttrycker att det inte finns ett objektivt bestämt […] 

Studentexamen, Wiki

Studentexamen (Swedish for “students’ examination” or “students’ degree”) is the name of the university entrance examination in Sweden from the 17th century until 1968, during the period 1862–1968 taken as a final written and oral exam on graduation from gymnasium (secondary school). In Finland the examination still exists (Finland parted from Sweden 1809), see Abitur for its modern form. The exam traces its origin to the […] 

Högskolebehörighet och Meritpoäng

Här kan du läsa om behörighet för högskola och universitet. Du guidas genom urvalsprocessen och lär dig att skilja på grundläggande behörighet och områdesbehörighet. Du får även lite tips på vad du bör ha i åtanke när du väljer gymnasieprogram för att dina chanser att bli antagen ska bli så stora som möjligt. Grundläggande behörighet […] 

Inför gymnasievalet

Att tänka på innan ditt gymnasieval Har en dröm om vad du vill arbeta med i framtiden? Har du ett intresse som du verkligen brinner för? Eller vill du hålla så många dörrar öppna som möjligt, så du kan bestämma dig lite senare? Det viktiga är att du tänker på vad du själv skulle vilja […] 

Gymnasiebehörighet

Behörighet till gymnasiet För att få gå ett nationellt program i gymnasieskolan krävs att du har slutfört årskurs 9 i grundskolan eller motsvarande utbildning, inte redan har genomgått en gymnasieutbildning och att du påbörjar utbildningen senast det första kalenderhalvåret då du fyller 20 år. För behörighet till en så kallad särskild variant kan det ställas […] 

Yrkesexamen eller högskoleförberedande examen

Yrkesexamen eller högskoleförberedande examen Efter gymnasievalet 2011 finns det två olika studentexamina. Vilken du tar beror på om du gått ett yrkesförberedande eller ett högskoleförberedande program. Har du gått ett yrkesprogram kan du ta en yrkesexamen och blir färdig att utöva ditt yrke i arbetslivet direkt efter studenten. För att få examen måste du ha […] 

De nya gymnasiebetygen

De nya gymnasiebetygen Från och med höstterminen 2011 gäller ett nytt betygssystem i Sverige. De nya betygskriterierna ska nu vara mycket tydligare och eleverna kommer att allt oftare kunna följa upp hur det går för dem. Även föräldrar kommer att kunna ta del av sina barns gymnasiebetyg. Betygssättning ska leda till mer rättvis betygsättning menar […] 

Gymnasiebetyg

  Tidigare gymnasiebetyg År 2011-2012 förändras betygsystemet. Tidigare har elever betygsatts med gymnasiebetygen Godkänt (G), Väl Godkänt (VG), och Mycket Väl Godkänt (MVG). Detta betygssystem fungerar så att betyg sätts utifrån de kvaliteter som bestämts att alla elever måste uppnå för att få ett visst betyg. Betygsstegen är ordnade så att VG-kvaliteter är mer värda […] 

Reseberättelse, High School i West Virginia, USA med AFS

Läsa High School i USA som utbytesstudent Hej, Jag läste ett år utomlands mellan 2:an och 3:an på gymnasiet. Jag kände mig lite uttråkad i Sverige och ville göra något annorlunda och började då kika på olika länder att åka och plugga i för att få lite miljöombyte och för att komma hem lite mer […] 

Reseberättelse, Madison Plains High School

Ett år på Madison Plains High School i Ohio med EF Jag bestämde mig för att åka till USA med EF då jag var 15 år. Det var inte många som hade åkt ett år utomlands från min stad tidigare, men en dag hade vi en vikarie i min engelska klass och han berättade att […] 

Random Posts

LOAD MORE

Vara kompisar: