Så stor är skillnaden på skolor i Västerort

En ny mätning visar vilken kommunal skola i Västerort som har högst andel elever som är behöriga till ett nationellt program och vilken som har störst andel elever som är godkända i alla ämnen.

Ny statistik från utbildningsförvaltningen visar skillnaderna på de olika kommunala skolorna i Stockholms stad, skriver DN.

Förvaltningen har sett över resultaten på skolornas resultat vårterminen 2017.

Av alla de kommunala skolorna i Västerort är det Hässelby villastads skola som har högst andel elever som är behöriga till ett nationellt program, med sina 91 procent. Den skola som har lägst andel behöriga elever är Smedhagsskolan med sina 60 procent.

I mätningen delar man in de kommunal skolorna i fyra grupper, utbildningsnivå, inkomst, boendemiljö och utländsk bakgrund. Alltså utifrån det socioekonomiska indexet.

Statistiken visar att Spånga grundskola är den kommunala skola i Västerort som har störst andel elever som är godkända i alla ämnen, 87 procent. Skolan som minst andel godkända elever är Smedhagsskolan som har sjunkit från 59 procent år 2016 till 34 procent år 2017.

En skola som har höjt sin andel från 42 till 71 procent är Sundbyskolan i Spånga.

FAKTA

Andel godkända i alla ämnen (%)
Vällingbyskolan:

2017: 79

2016: 58

Vinsta grundskola västra:

2017: 70

2016: 48

Hässelby villastads skola:

2017: 86

2016: 95

Grimstaskolan:

2017: 69

2016: 55

Hässelbygårdsskolan:

2017: 54

2016: 47

Smedhagsskolan:

2017: 34

2016: 59

Spånga grundskola:

2017:87

2016: 76

Sundbyskolan:

2017: 71

2016: 42

Källa: Utbildningsförvaltningen

FAKTA

Andel behöriga till nationellt program (%)
Vällingbyskolan:

2017: 82

2016: 68

Vinstrå grundskola västra:

2017:84

2016: 68

Hässelby villastads skola: 91

2017: 91

2016: 95

Grimstaskolan:

2017: 78

2016: 66

Hässelbygårdsskolan:

2017: 69

2016: 57

Smedhagsskolan:

2017: 60

2016: 73

Spånga grundskola:

2017: 90

2016: 84

Sundbyskolan:

2017: 79

2016: 55

Källa: Utbildningsförvaltningen

 

Källa: mitti.se

Random Posts

LOAD MORE

Vara kompisar: