”Muslimska barn kom inte till skolan”

Skoldirektören i Jönköping i intervju: Anledningen till att vi har särskilda riktlinjer för muslimska skolbarn att en del barn helt enkelt inte kom till skollektioner, till exempel simundervisningen.

INTERVJU MED SKOLDIREKTÖREN I JÖNKÖPING

 

Ekot rapporterar i dag att Riksföreningen Glöm aldrig Pela och Fadime anmäler utbildningsförvaltningen i Jönköping till Skolverket. Föreningen reagerar på en överenskommelse mellan kommunen och muslimska församlingar. Den innebär bland annat att muslimska elever inte ska behöva följa med på studieresor eller sova över borta. Dokumentet heter “Råd och riktlinjer för muslimska barn/elever i Jönköpings kommuns skolor” (länk till PDF-fil). Stephan Rapp är skoldirektör i Jönköpings kommun-

Vad är bakgrunden till den kritiserade överenskommelsen?

- 1994 fattade den dåvarande skol- och barnnämnden ett beslut om den. Anledningen var att en del barn helt enkelt inte kom till skollektioner. Man märkte att barn uteblev från exempelvis simundervisningen. Då ställde kommunen sig frågan hur man kan få fler barn att komma till skolan. Därefter har dokumentet, överenskommelsen och riktlinjerna, uppdaterats regelbundet.

Hur har de personer som skrivit under dokumentet valts ut?

- De är verksamma i området.

Har ni diskuterat om det ska finnas riktlinjer för även andra religiösa minoriteter?

- Nej, det har aldrig varit aktuellt. Dokumentet tillkom på grund av en situation som uppkom.

Man kan vid konflikter av det här slaget antingen försöka anpassa skolan efter önskemål, alternativt markera och betona att barnen måste vara i skolan.

- Ja, vi har skolplikt och lagen ska gälla.

Vad händer nu?

- Barn- och utbildningsnämnden ska diskutera frågan på tisdag. Där får politikerna diskutera om dokumentet ska justeras eller helt enkelt tas bort.

Intervjuare: Sakine Madon

Om du är rättighetsinnehavare och har invändningar kontakta gärna oss via vår kontaktform.

Källa:

Random Posts

LOAD MORE

Vara kompisar: